Požární ochrana

v oblasti požární ochrany (vyplývající ze zákona ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů “dále zákon” ) provádíme :

 • komplexní audit požární ochrany u dotčeného subjektu a na jeho základě stanovení rozsahu nutných opatření k zajištění požární ochrany (stanovení organizace zabezpečení požární ochrany)
 • začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí (§ 4 zákona)
 • posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím (§ 6 zákona)
 • školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců o požární ochraně
 • odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek (§ 13 zákona) a preventistů požární ochrany (§ 11 a § 16 zákona)
 • vypracování a vedení dokumentace požární ochrany (§ 15 zákona)
 • provádění kontrol dodržování předpisů na úseku požární ochrany (§ 5 zákona)
 • výkon činnosti odborně způsobilé osoby v požární ochraně (§ 11 zákona) v plném rozsahu vyplývajícím z dotčených ustanovení zákona
 • zajišťujeme kontroly a revize věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení

   

  ZPĚT NA ÚVOD

Napište nám

V případě zájmu navázání spolupráce nás neváhejte kontaktovat

Adresa

RED FIRE s.r.o.
Za Zámkem 1685
289 22 Lysá nad Labem
IČO: 247 74 201
Kancelář
Obecní dům - boční vchod
Bedřicha Smetany 55
288 02 Nymburk

Kontaktujte nás: