BEZPEČNOST PRÁCE
více info

POŽÁRNÍ OCHRANA
více info

HYGIENA PRÁCE
více info

O firmě

Naše společnost poskytuje služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a navazuje tak na působení sdružení podnikajících fyzických osob od roku 1997.

Za dobu poskytování služeb PO a BOZP jsme získali řadu spokojených zákazníků a dosavadní zkušenosti ukazují, že zajišťování této problematiky dodavatelským způsobem lze provádět kvalitním způsobem.

Nezajišťování povinností požární ochrany a bezpečnosti práce může mít v konečném výsledku pro firmy nežádoucí důsledky ve formě ztrát na majetku, zdraví a životech zaměstnanců.

Prakticky denně se ukazuje, že snaha zajišťovat si danou činnost vlastními silami bez odborných znalostí problematiky vede k nežádoucím výsledkům. V každém oboru se vyplatí obrátit se na profesionály.

Směřuje svou činnost vždy tak, aby byla zajištěna ochrana firmy před nehodou, vznikem úrazů a případným postihem ze strany kontrolních orgánů v rámci platné legislativy.

V případě vyšších požadavků nároků objednatele navrhneme opatření nad rámec platných předpisů a norem.

Portfolio

Příklady působnosti ve všech odvětvích o které pečujeme a zajišťujeme v provozech a řešíme jejich odstranění

  • Bezpečnostní značení na míru

  • Identifikace rizik na pracovišti

  • Odstranění závad na pracovišti

  • Zajištění hasicích přístrojů a kontrol

  • Kontrola hygienických požadavků

  • Hygiena na pracovišti

  • Stanovení OOPP na míru pro všechny zaměstnance

  • Školení požární hlídek

Náš tým

Tým osob z RED FIRE, který pečuje o vaši firmu...

Napište nám

V případě zájmu navázání spolupráce nás neváhejte kontaktovat

Adresa

RED FIRE s.r.o.
Za Zámkem 1685
289 22 Lysá nad Labem
IČO: 247 74 201
Kancelář
Obecní dům - boční vchod
Bedřicha Smetany 55
288 02 Nymburk

Kontaktujte nás: