Vážení obchodní přátelé

RED FIRE s.r.o. zajišťuje oblast činností, které vyplývají jako povinnosti právnickým a podnikajícím fyzickým osobám na úseku požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z platných právních předpisů.

Naše služby zajišťují odborníci s kvalifikací a praxí odpovídající dané problematice.
Všechny činnosti zajišťujeme výhradně prostřednictvím odborně způsobilých osob pro danou oblast vlastnících příslušná osvědčení o odborné způsobilosti.
Ve všech uvedených oblastech poskytujeme odborné rady, konzultace, včetně vydávání odborných vyjádření.