Hygiena práce

Pro dodržení požadavků hygieny práce zajistíme pro vaše pracoviště:
  • zpracování a předložení kategorizace práce na Krajskou hygienickou stanici dle platných zákonných požadavků pro vaše pracoviště (od dubna 2013 určuje zařazení práce do příslušné kategorie periodu lékařských prohlídek)
  • zpracování a předložení na Krajskou hygienickou stanici bezpečnostních pravidel pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami na pracovišti