O firmě

Naše společnost poskytuje služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a navazuje tak na působení sdružení podnikajících fyzických osob od roku 1997.

Za dobu poskytování služeb PO a BOZP jsme získali řadu spokojených zákazníků a dosavadní zkušenosti ukazují, že zajišťování této problematiky dodavatelským způsobem lze provádět kvalitním způsobem.

 Nezajišťování povinností požární ochrany a bezpečnosti práce může mít v konečném výsledku pro firmy nežádoucí důsledky ve formě ztrát na majetku, zdraví a životech zaměstnanců.

Prakticky denně se ukazuje, že snaha zajišťovat si danou činnost vlastními silami bez odborných znalostí problematiky vede k nežádoucím výsledkům. V každém oboru se vyplatí obrátit se na profesionály. 

 Směřuje svou činnost vždy tak, aby byla zajištěna ochrana firmy před nehodou, vznikem úrazů a případným postihem ze strany kontrolních orgánů v rámci platné legislativy.

V případě vyšších požadavků nároků objednatele navrhneme opatření nad rámec platných předpisů a norem.